Media Sosial

fb  rss
faqhubungi-kamiaduan   peta-laman
Laman Utama Info Muat Turun Borang
 • Borang (PTJ di bawah JANM Perlis)
  Bil. Tajuk Muat Turun
  1 Sistem 1GFMAS  
    KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) - (Kemas kini pada 11/05/2023) Muat Turun
    BORANG PENDAFTARAN/PENAMATAN PENERIMA BAYARAN 1GFMAS Muat Turun
  2 Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan  
    SP/ANM/3/2010/01 – Borang Permohonan Akses / Pembatalan Sistem ePenyata Gaji & eLaporan Permohonan Token (GPKI) Muat Turun
  3 GPKI MAMPU  
    MAMPU GPKI AGENT   Muat Turun 
  4 DOKUMEN TUNTUTAN BAYARAN BALIK HASIL  
    LAMPIRAN D1 (BORANG PERMOHONAN PULANGAN BALIK HASIL (VOT B11) Muat Turun
    LAMPIRAN D2 (FORMAT SURAT PERMOHONAN DARI JABATAN) Muat Turun
    LAMPIRAN D3 (CONTOH SURAT PERMOHONAN DARI PEMOHON) Muat Turun
    LAMPIRAN D4 (SENARAI SEMAK BAYARAN PULANGAN BALIK HASIL) Muat Turun
  5 BORANG PENDAFTARAN DAN PENAMATAN PEMBEKAL SISTEM eVENDOR  
    Borang eVendor Muat Turun
  6 BORANG BORANG DI BAWAH AP  
    Borang Permohonan Pembayaran di bawah AP 96(a) Muat Turun
    Sijil AP 58(a) Muat Turun
 • Borang (Kegunaan Pejabat Perakaunan)
  Bil. Tajuk Muat Turun
  1 Sistem 1GFMAS  
    KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) - (Kemas kini pada 11/05/2023) Muat Turun
    KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO) - (Kemas kini pada 11/05/2023) Muat Turun
  2 Sistem GFMAS (Permohonan Laporan Tahun 2018 ke bawah)  
    BORANG PERMOHONAN AKSES GFMAS / eSPKB / eTERIMAAN Muat Turun
  3 Unit Pentadbiran dan Kewangan  
    BORANG PERMOHONAN UNTUK TUGAS RASMI DI LUAR PEJABAT   Muat Turun 
    BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN JABATAN (BPMK01) Muat Turun
    BORANG PERMOHONAN MEMANDU DAN MENGGUNAKAN KENDERAAN JABATAN (BPMK02) Muat Turun
    4   Unit Teknikal  
    BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN VIDEO CONFERENCING (VC) JANM NEGERI PERLIS     Muat Turun 
       

  Read more