faqhubungi-kamiaduan   peta-laman

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERLIS

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) JANM PERLIS

SIJIL PENGIKTIRAFAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KENDIRI 

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Perlis telah dianugerahkan Pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dengan pencapaian KATEGORI CEMERLANG bermula 15 Mac 2023 hingga 14 Mac 2025 Oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

SIJIL EKSA JANM PERLIS