faqhubungi-kamiaduan   peta-laman

EKSA :  KEMPEN BEBAS HABUK “10 MINUTES ONLY” BAGI BULAN DISEMBER 2022

Kempen Bebas Habuk ‘10 Minutes Only’ ini adalah aktiviti tetap dibawah Jawatankuasa Promosi Eksa yang dijalankan di Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Perlis secara setiap bulan.

Setiap kakitangan dikehendaki membawa kain buruk atau peralatan lain yang berkaitan bagi mencuci habuk di ‘workstation’ masing-masing.

Penilaian pada bulan Disember 2022 telah dilakukan oleh Jawatankuasa Promosi selepas 10 minit kempen berakhir.

Keputusan bagi penilaian kempen ini akan dibentangkan dalam Mesyuarat Induk Jawatankuasa EKSA Bilangan 4/2022.

Baca sepenuhnya >>