Media Sosial

fb  rss
faqhubungi-kamiaduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2023 Arkib Pengumuman 2023 PENGHANTARAN PENGESAHAN BAKI KOD AKAUN UNTUK TUJUAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN BAGI PENUTUPAN AKAUN INTERIM BG TAHUN KEWANGAN 2023(30 SEPTEMBER 2023) 

PENGHANTARAN PENGESAHAN BAKI KOD AKAUN UNTUK TUJUAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN BAGI PENUTUPAN AKAUN INTERIM BG TAHUN KEWANGAN 2023(30 SEPTEMBER 2023

Adalah dimaklumkan bahawa PTJ perlu membuat Pengesahan Baki Kod untuk tujuan penyediaan Kertas Kerja Sokongan Lejar Akruan Bagi Penutupan Akaun Interim Bagi Tahun Kewangan 2023 

(30 SEPTEMBER 2023) perlu dihantar sebanyak 4 salinan ke JANM Perlis selewat-lewatnya pada 27 OKTOBER 2023. 

2.Bersama-sama ini dilampirkan Surat Arahan bersama Panduan dan lampiran-lampiran berkenaan. 

Surat Arahan KKS Interim

Lampiran A1 - A4

Lampiran C1

Lampiran D1 - D3(A)

Lampiran G1 - G3

Lampiran H - M