Media Sosial

fb  rss
faqhubungi-kamiaduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2023 Arkib Pengumuman 2023 MAKLUMAN BERKENAAN PASUKAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN (PKP) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) NEGERI PERLIS

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERLIS

UNIT PENTADBIRAN

MAKLUMAN BERKENAAN PASUKAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN (PKP) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

NEGERI PERLIS

Untuk makluman semua, adalah dimaklumkan bahawa bersama-sama ini disertakan senarai nama Pegawai JANM Negeri Perlis bagi mewakili Pasukan Perkhidmatan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP), Pasukan Tindakbalas Kecemasan / Emergency Response Team (ERT) dan Pasukan Komunikasi Krisis / Crisis Communication Team (CCT). Sehubungan dengan itu, semua pihak diharap dapat mengambil maklum berkenaan dengan perkara diatas.

LAMPIRAN - PASUKAN PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN (PKP) JANM NEGERI PERLIS