Media Sosial

fb  rss
faqhubungi-kamiaduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2023 Arkib Pengumuman 2023 PERINGATAN PENGGANTIAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK TAHUN 2018 HINGGA SEMASA

PERINGATAN PENGGANTIAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK TAHUN 2018 HINGGA SEMASA

 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas dan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil 7. Tahun 2018 Tatacara Pengurusan Bayaran. 

2. Untuk makluman, PT J bertanggungjawab untuk menyemak dan membuat penggantian/pelarasan bagi Pindahan Dana Elektronik (EFT) Ditolak. Tindakan penggantian/pelarasan hendaklah dilakukan dalam tempoh tujuh (7) hari selaras dengan arahan SPANM Bil 7 Tahun 2018.

SURAT PENGGANTIAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK EFT DITOLAK TAHUN 2018 HINGGA SEMASA

LAPORAN BAKI PINDAHAN DANA ELEKTRONIK DITOLAK SEHINGGA 31 JAN 2023